Aku laadimine on oluline protseduur, mis aitab tagada aku pika eluea ja hea töövõime. Laadimise protsess koosneb mitmest etapist:

1.Enne laadimist tuleb eemaldada akupurkide korgid, et gaasid saaksid vabalt eralduda. See on vajalik aku sisemise rõhu reguleerimiseks ja gaaside ohutuks väljutamiseks laadimisprotsessi ajal.

2. On oluline kontrollida elektrolüüdi taset akus. Tase peab olema 10 – 15 mm plaatidest kõrgemal. Kui tase on madal, tuleb lisada destilleeritud vett, kuid mitte hapet või elektrolüüti.

3. Enne akulaadija sisselülitamist tuleb ühendada akulaadija plussjuhe aku plussklemmiga ja seejärel akulaadija miinusjuhe aku miinusklemmiga, järgides alati akulaadija kasutusjuhendit.

4. Aku tuleb laadida 1/10 vooluga aku mahutavusest. Näiteks 55 Ah aku puhul tuleks kasutada 5,5 A voolu. Täiesti tühja aku puhul on soovitatav alustada laadimist väiksema vooluga.

5. Laadimine tuleb lõpetada, kui on saavutatud täielikult laetud aku tunnused: klemmipinge 14,0 V – 15,8 V ja elektrolüüdi tihedus 1,27 kg/l – 1,28 kg/l +25° C juures. Samuti tuleb laadimine katkestada, kui elektrolüüdi temperatuur tõuseb üle 40° C.

6. Peale laadimist tuleb kontrollida elektrolüüdi tihedust. Kui tihedus ületab 1,28 kg/l, tuleb lisada destilleeritud vett. Seejärel tuleb akuanumate korgid tagasi panna ja kindlalt sulgeda.

 

Need sammud aitavad tagada aku korrektse ja ohutu laadimise, pikendades seeläbi aku eluiga ja tagades selle usaldusväärse töö.

Sildid: